Arvot

Asiakaslähtöisyys

Palveluhenkinen ja innovatiivinen asenne.


Yrittäjyys

Kannattavan liiketoiminnan harjoittaminen.


Luotettavuus

Vastuullinen toiminta asiakas-, viranomais- ja henkilöstösuhteissa.