Vastuullisuus

Vastuullisuus on merkittävä osa toimintaamme. Kotimaisena toimijana kiinnitämme erityistä huomiota tuotteidemme ja toimintamme laatuun sekä ympäristöasioihin. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kaikki tehdään ammattitaidolla ja kokemuksella, valvotuissa olosuhteissa turvallisuus- ja laatumääräyksiä noudattaen.

CE-merkityt tuotteet

CE-merkityt savunpoistoluukut ovat osa kiinteistöjen paloturvallisuutta. Savunpoiston luotettava toiminta tulipalotilanteessa on tärkeää henkilö- ja esinevahinkojen ehkäisemiseksi. CE-merkki varmistaa, että luukut täyttävät euronormin vaatimukset.

Laatupolitiikka

Yrityksessä on voimassa oleva laatujärjestelmä. Inspectan auditoima ISO 9001 -laatusertifikaatti. Laatusertifikaatti osoittaa, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Laatuauditoinnit toteutetaan vuosittain riippumattoman asiantuntijan toimesta.

Ympäristö

Yritys sitoutuu ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Olemme viime vuosien aikana modernisoineet toimitilojamme tehokkaan ja luotettavan tuotantoprosessin aikaansaamiseksi.